Trek een kaartje

Dit orakel is in wordingd.w.z. dat er in de nabije toekomst meer kaarten aan worden toegevoegd.
Intussen kan er wel al een kaart getrokken worden ter overdenking van... bv vandaag.